Posláním Nizozemské obchodní komory v Praze je pomáhat společnostem a jednotlivcům, kteří chtějí podnikat v Nizozemí nebo v České republice. Na tomto poli působíme od roku 1991, kdy byly ze soukromé iniciativy otevřeny kanceláře v Praze a Haagu.
  V naší komoře pracují Nizozemci hovořící česky, holandsky, anglicky a německy a Češi, kteří kromě svého rodného jazyka ovládají angličtinu a případně i němčinu. Naši zaměstnanci mají několikaleté zkušenosti v prostředí mezinárodního podnikání.
   České, nizozemské i jiné mezinárodní společnosti a samostatní podnikatelé se mohou stát členy našeho Sdružení, jehož cílem je podpořit každého, kdo chce v České republice nebo v Nizozemí úspěšně podnikat i vyměňovat informace a nabyté zkušenosti. Pro naše členy vydáváme Bulletin, rozesíláme e-maily týkající se aktuálních legislativních změn, upozorňujeme na plánované akce na našich internetových stránkách a pořádáme semináře, večírky či obchodní obědy se známými osobnostmi s politické a ekonomické sféry. V našem Sdružení nabízíme tři druhy členství – osobní členství pro jednotlivce, firemní a patronátní členství pro společnosti. V součastné době sdružujeme přes sto členů. Vrcholným orgánem Sdružení je představenstvo, kde jsou zastoupeny významné nizozemské společnosti působící v České republice, které reprezentují dobré obchodní vztahy mezi Holandskem a Českou republikou. Patříme rovněž k zakládajícím členům “Evropsko-českého fóra“ (ECF), které vzniklo ze společné iniciativy obchodních komor států Evropské unie (britské, německé, švédské a nizozemské), které mají své zastoupení v Praze. Cílem ECF je přispívat k lepšímu podnikatelskému prostředí v České republice. Toto předsevzetí se nám daří naplňovat. Podporu i komerční podporu u nás najdou i ti, kdo se zatím našimi členy stát nechtějí. Jestliže zamýšlíte rozšířit své podnikatelské aktivity v Nizozemí, rozhodně se vyplatí nás předem kontaktovat a zjistit, zda a jak Vám můžeme být prospěšní. S naší pomocí lze obvykle dosáhnout vytýčených cílů jednodušší cestou a s nižšími náklady. Naším krédem je vysoká přidaná hodnota a nákladová efektivita pro klienta.
Přehled hlavních poskytovaných služeb:
 • adresáře a databázová šetření za účelem nalezení vhodných partnerů pro export / import
 • seznam nizozemských společností (společnosti s nizozemskou kapitálovou účastí) působících v České republice
 • vyhledávání partnerů ,,na míru“ v oblasti výrobní i obchodní spolupráce
 • příprava obchodních návštěv jednotlivců i obchodních mísí vybraného průmyslového sektoru (časový rozvrh, rezervace ubytování, tlumočnické služby atd. ), zpravidla v souvislost se službou vyhledaní partnera
 • prakticky zaměřené průzkumy trhu ve zvoleném sektoru, postihující souhrnné statistiky pro daný sektor, celkovou úroveň konkurence, hlavní firmy na trhu, přehled nabízených produktů, distribuční strukturu, cenovou politiku, důležité právní předpisy, cla a mimotarifní překážky, daň z přidané hodnoty, odvětvové svazy, veletrhy, atd.
 • zajištění certifikace zboží před jeho uvolněním do oběhu
 • poskytování základních informací s významem pro podnikání, například makro- a mikroekonomická data, informace o legislativě, apod., vždy dle individuálních požadavků
 • organizace firemních prezentací v České republice a Nizozemí
 • pomoc při zakládání joint-venture
 • pomoc při zakládání firmy v České republice a Nizozemí
 • pomoc při hledání kvalifikovaných zaměstnanců
 • překlady firemních brožur do nizozemštiny (event. angličtiny, němčiny)
Jako součást mezinárodní sítě obchodních komor jsme schopni poskytnout asistenci rovněž v Nizozemí a případně též v Rakousku, Polsku, Maďarku a na Slovensku.
Více informací o našich službách, novinkách a plánovaných akcích se dozvíte z našich internetových stránek – http://www.nlchamber.cz

Adresa

Naše adresa:

Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Telefon: