Výročí portálů. Je to již 19 let od první zmínky o našich aktivitách v oblasti reklamy a